Beschermingsmateriaal COVID-19

Specialisten: incorrecte berekening van het aantal contacten voor de tegemoetkoming van beschermingsmateriaal


In het kader van de strijd tegen COVID-19 heeft de regering vanaf begin mei 2020 besloten om een tussenkomst te voorzien voor de beschermingsmateriaal van ambulante zorgverleners tijdens contact met patiënten. Er is een ander systeem voor zorgverleners die in het ziekenhuis werken.

Bij het tellen van het aantal contacten is ten onrechte rekening gehouden met enkele door het ziekenhuis gefactureerde contacten van specialisten.

In overleg met het RIZIV zoeken we naar de snelste technische oplossingen.


Boekhoudkundige vergissing: 16.000 artsen ontvingen foutieve tegemoetkoming

Op basis van een analyse van een aantal vragen bij verstrekkers, blijkt dat bij het aantal contacten ten onrechte rekening is gehouden met enkele door het ziekenhuis gefactureerde contacten van artsen-specialisten. 16.000 specialisten hebben dus van de verzekeringsinstellingen (via het Nationaal Intermutualistisch College) een totaalbedrag (+/- 2.000 specialisten) of gedeeltelijk onverschuldigd bedrag (+/- 14.000 specialisten) ontvangen.

We schatten dat 7,6 miljoen euro te veel werd betaald, terwijl het totaalbedrag voor alle zorgverleners 145 miljoen euro bedraagt.


De betrokken zorgverleners hoeven geen actie te ondernemen.

Deze ten onrechte betaalde bedragen worden volledig teruggevorderd of worden gecompenseerd met andere tussenkomsten voor beschermingsmateriaal. Het verzekeringscomité stelt in januari de concrete vergoedingsvoorwaarden vast.

U ontving ten onrechte een bepaald bedrag? Stort het nog niet terug, u wordt persoonlijk gecontacteerd.


Contacten met de fiscus

Het RIZIV neemt contact met de belastingadministratie om een negatieve impact van deze betaling tijdens de fiscale behandeling te vermijden.


Vragen?

https://ned.mycarenet.be/wie-zijn-we/contact-formulier-compensatie-beschermingsmateriaal