News

Published on 04/09/2020

VERSLAG EUROPEES DEBAT #EUMUT19

Naar meer sociale bescherming en gezondheid in Europa

Verslag van het debat in het Europees Parlement op 8 november 2019

Hoe moet de Europese Unie de komende jaren de gezondheid en sociale bescherming van haar burgers centraal stellen? De Belgische ziekenfondsen formuleerden naar aanleiding van de Europese verkiezingen zes kernboodschappen voor de Europese en Belgische beleidsmakers in een Memorandum. Op 8 november 2019 organiseerden ze dan in het Europees Parlement een debat over de Europese prioriteiten op vlak van gezondheid en sociale zaken, in samenwerking met de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in België.

De talrijke deelnemers waren zeer geïnteresseerd in de grote Europese uitdagingen en de visie daarop van de Belgische leden van het Europese en federale parlement. De opstart van de nieuwe Europese Commissie speelde daarbij ongetwijfeld een rol. Het was ook een uitgelezen moment voor de Belgische ziekenfondsen om de standpunten van deze Belgische leden beter te leren kennen.

Gelieve het volledige rapport in de bijlage te vinden.Verslag Europees debat NIC_08112019_NL.pdf